“Ons doel is dat wij overbodig worden”

Aan Begijnhof nummer 31 in Amsterdam West is een stichting gevestigd die de inwoners van West met de integratie helpt. Stichting ABC (Amsterdams Buurvrouwen Contact) geeft taalles aan huis aan anderstalige vrouwen in Amsterdam.

“Ik merkte dat er veel vraag naar was. De organisaties waren er wel maar niet voor de geïsoleerde doelgroep. Toen had ik mijn stoute schoenen aan getrokken en zelf iets opgezet.”Zegt directeur en oprichtster van ABC Miriam Meijs nuchter.

Zelfredzaamheid
De lessen zijn gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, het leren van de Nederlandse taal en kennis over de Nederlandse samenleving. Het ABC met ruim 250 vrouwelijke vrijwilligers uit Amsterdam geeft individuele taallessen aan huis.

Geïsoleerd
Met zelfredzaamheid doelt Miriam dat de anderstaligen zichzelf kunnen redden. Dat de geïsoleerde vrouwen meer vertrouwen in zichzelf en in de buitenwereld krijgen. Dat ze ook leren om hulp in te schakelen en bij instanties langs durven te gaan.

Ontzichtbaar
Met de lessen aan huis bereikt het ABC een moeilijke doelgroep. Een groep van anderstalige vrouwen die kwetsbaar is en geïsoleerd leeft. Het Amsterdams Buurvrouwen Contact haalt deze vrouwen uit hun isolement. “Heel veel mensen kunnen zich geen voorstelling maken dat mensen zo volledig geïsoleerd van de buiten wereld kunnen leven. Dat deze mensen er überhaupt nog zijn. Dat komt natuurlijk omdat men deze mensen nooit zien. Deze doelgroep is dus voor velen onzichtbaar”

Ze verheffen zelf hun stem niet. Wat dat kunnen ze niet. Ze weten niet hoe en waar. Het gaat erbij ons om vrouwen die misschien de deur niet uit kunnen lichamelijk of te ziek zijn. Of zorg hebben over iemand die ziek is en daarom thuis zit. Maar heel veel vrouwen speelt ook een gebrek aan zelf vertrouwen durf, assertiviteit en sociale contacten. Daar wordt dus allemaal aan gewerkt.

Continu positieve reacties
Miriam en haar vrijwilligers krijgen continu positieve reacties en grote complimenten van de anderstaligen. “Zo krijgen de vrijwilligers ook meer motivatie om dit werk te doen en te blijven doen. Zelfs in tijden waar het ons moeilijk wordt gemaakt vanuit de overheid.”

Bezuinigingen
Er wordt namelijk veel bezuinigd in deze sector, wat er voor zorgt dat Stichting ABC niet alles kan doen wat ze zouden willen. “We zitten nog niet in Amsterdam Zuid-Oost waar juist heel veel vraag is naar ons. Maar zolang wij in financieel nog te onzeker zijn, gaan we hier helaas nog niet aan beginnen.”

Overbodig
“Het doel is om onszelf overbodig te maken. Dat we niet meer nodig zijn. Het gaat ons er om dat de anderstalige vrouwen worden geholpen. Dat uiteindelijk heel Amsterdam zelfredzaam genoeg is en volledig kan participeren in de maatschappij. Dan zijn wij tevreden. Maar voor nu is dat nog een twintig jaren plan.”

Tegen de stroming in roeien
Voorlopig is de stichting dus nog er nodig. De vraagt lijkt volgens Miriam Meijs zelfs toe te nemen door de economische crisis. “Wij roeien voorlopen nog tegen de stroming in. Tenzij de regering opeens een pot geld vindt. Of wanneer topmensen hun bonussen inleveren om te investeren in de kansarmen. Maar voor nu is het een hard gevecht.”Aldus de oprichtster van Stichting ABC.