Meer sociale cohesie in Zoetermeer

Zoetermeer Actief! heeft dit nieuwsbericht geplaatst op zoetermeeractief.nl naar aanleiding van de afronding van mijn scriptie. Ik heb deze scriptie dan ook in opdracht voor Zoetermeer Actief! geschreven.

Zoetermeer Actief! levert een relatief grote bijdrage aan de sociale cohesie tussen Zoetermeer en zijn inwoners. Dit blijkt uit het afgeronde scriptieonderzoek ‘Optimalisering van de lokale nieuwssite Zoetermeer Actief!’, geschreven door studente Dorien Makkink vanuit de Hogeschool van Amsterdam.

Deze scriptie is een onderzoek naar hoe de sociale cohesie tussen Zoetermeer en haar inwoners bevorderd kan worden door middel van de lokale nieuwssite Zoetermeer Actief!’. Het onderzoek is verricht door middel van field- en deskresearch (veld- en literatuuronderzoek), waaronder panelgesprekken en interviews met verschillende experts, zoals stadssocioloog Leon Deben en webdeveloper Peter Meijer.

Wat is sociale cohesie?
20131025-4999Sociale cohesie is de mate waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving.

Of zoals stadssocioloog Leon Deben makkelijker uitlegt: “Sociale cohesie is eigenlijk een soort gevoel wat mensen hebben. Dit gevoel moet in de hand gehouden worden, zodat men niet in een wereld leeft van totaal vreemden.”

Zoetermeer Actief! draagt bij aan deze sociale cohesie, door bezoekers op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen en activiteiten, maar ook door een symbolische ontmoetingsruimte aan te bieden. Ook door ervaringen van inwoners zichtbaar en hoorbaar te maken – bijvoorbeeld via de rubriek Portretten – wordt dit positief bevorderd.

Meer sociale cohesie
Zoetermeer heeft een waarderingscijfer van een 6,0 (2013, CBS). Dit rapportcijfer kan mogelijk hoger worden, wanneer er meer binding – dus sociale cohesie – in onze stad is. Om dit te vergroten zou Zoetermeer Actief! een groter bereik bij Zoetermeerders moeten hebben.

Uit dit onderzoek is een beroepsproduct en een aantal adviezen voortgevloeid, om de website te optimaliseren. Enkele tips en verbeterpunten zijn in de loop van dit onderzoek al ter harte genomen en aangepast in de site. Voor enkele overige adviezen wordt nog een gepaste oplossing bedacht.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.